Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina's binnen deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Als je deze website bekijkt stem je in met het volgende:

- Door deze website te gebruiken en een bestelling te plaatsen bij Kratomgardens, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent.

- Het bekijken van deze site, en het bestellen en ontvangen van op deze site aangeboden produkten is niet in strijd met de plaatselijke wetgeving waar jij woont.

- Door bij Kratomgardens te bestellen, aanvaardt u alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de wettelijke status van de producten die naar u worden verzonden. De producten op onze website zijn legaal in Nederland. We kunnen en zullen echter geen claims doen over de wettelijke status van deze producten in andere landen.

- Klanten buiten Nederland zijn er zelf verantwoordelijk voor niet te handelen in strijd met douane-regelingen en invoerrechten. Informeer dus van tevoren bij je plaatselijke autoriteiten naar eventuele beperkingen voor onze produkten.

- Kratomgardens beweert niet dat de informatie en producten op de website beschikbaar, geschikt of legaal zijn buiten Nederland. Alle informatie verstrekt door Kratomgardens, via deze website, links naar of van andere websites of door zijn werknemers via de telefoon, e-mail of enige andere overdracht is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om een ​​specifieke actie te ondernemen. Het gebruik van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. Kratomgardens garandeert niet dat de informatie op de website actueel of accuraat is.

- Kratomgardens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade tijdens verzenden. Nadat ze verzonden zijn vallen alle pakketten onder de verantwoordelijkheid van de klant.

- Kratomgardens is niet aansprakelijk voor daden van bezoekers of klanten van deze site.

- Kratomgardens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door onjuist of onrechtmatig gebruik van produkten. Lees altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking en/of de productpagina

Inhoud

De door deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van de dienstverlening van de bij ons aangemelde websites. Het team achter deze website kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen indien dit noodzakelijk blijkt.

Verantwoordelijkheid

U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor welke informatie u bekijkt en gebruikt. De informatie op onze site mag alleen door uzelf gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.